Pertubuhan Ukur, Jurutera & Arkitek, Brunei

Address:
Unit 3, Block B9, Simpang 32-66,
Kawasan Anggerak Desa, Berakas BB3713,
Bandar Seri Begawan,
Negara Brunei Darussalam
Tel:
  • 673 238 2665
Fax:
  • 673 238 0298
Registrar
  • Ms. Alice Lim